Het start vrijwel altijd met een wit vel papier en de uitdaging om een produkt, dienst of situatie in één beeld te kenschetsten. Hans Peter Christon verstaat de kunst om aan de hand van uw verhaal een grafische voorstelling te maken van wat u in gedachten heeft maar zelf niet op papier krijgt. De signatuur is minimalistisch. Iedere lijn en kleur is weloverwogen. Het (beeld)resultaat herbergt een gefundeerd verhaal en staat uiteindelijk aan de basis van uw presentatie.